Banku peļņa 2014. gadā

Saskaņā ar banku asociācijas datiem 2014. gada pirmajos sešos mēnešos Latvijā reģistrētās komercbankas ir nopelnījušas vairāk kā 201 miljonu latu, no kuriem daļa tiek atskaitīta nodokļos, bet 176,8 miljoni eiro ir nesadalītā peļņa.

Lauvas tiesu ienākumiem veido divas ienākumu pozīcijas – a) tīrie procentu ienākumi – 233,3 miljoni eiro un komisijas naudas ienākumi – 199,6 miljoni eiro. Ņemot vērā šos skaitļus varam droši runāt par to, ka banku krīze ir aiz muguras un komercbankas Latvijā ir atgriezušās pie ievērojamas peļņas. Izmaiņas skaitļos gada griezumā varētu nest ES – Krievijas ekonomiskās sankcijas, kas sākās kā atbilde uz Krievijas maskēto karadarbību Ukrainā. No otras puses, ir vairāk kā skaidrs, ka, nenotiekot būtiskiem satricinājumiem Latvijā, bankas turpinās pelnīt tāpat kā iepriekš.